Badminton tijdens de meivakantie (24 april - 5 mei 2023)

Tijdens de meivakantie is er voor de jeugd geen badminton. De senioren zijn wel van harte welkom:

In de week van 24 april op maandag van 20:00-22:30 in de Vaart en op woensdag van 20:00-22:30 in de Beuk.
In de week van 1 mei op beide speelavonden van 20:00-22:30 in de Beuk.