Privacyverklaring

Bavio hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring geven we aan hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Algemeen

Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen en zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan, zullen we:

 • Persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Alleen de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn;
 • Om toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens;
 • Zorgen voor passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen;
 • Nooit zonder je toestemming persoonsgegevens doorgeven aan derden;

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de beveiliging van persoonsgegevens, neem dan contact op met de persoon aan het einde van deze verklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Je persoonsgegevens worden door Bavio gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • (Leden)administratie;
 • Communicatie (per e-mail of post) over Bavio die relevant is voor leden
 • Deelname aan de regio/bondscompetitie

De gegevens die Bavio kan vragen, zijn

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Rekeningnummer (in het geval je lid wilt worden)

Deze gegevens zullen gedurende de periode dat je lid van Bavio bent worden bewaard en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Mocht je geïnteresseerd zijn om te komen badmintonnen bij Bavio, dan kunnen we de volgende gegevens van je vragen:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens zullen we bewaren zo lang dit nodig is (tot je lid wordt of aangeeft geen lid te willen worden).

Verstrekking van gegevens aan derden

We zullen je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Bij het spelen van regio- of bondscompetitie
 • Bij het volgen van cursussen via Bavio

Wij zullen alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We hebben met deze partijen goede afspraken gemaakt over de (beveiligde) omgang met je persoonsgegevens. Alleen in het geval het wettelijk verplicht en toegestaan is, zullen we je persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen (bijvoorbeeld aan politie als die in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt) of als je zelf (schriftelijke) toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te delen met derden.

Binnen Nederland

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten Nederland.

Minderjarigen

Ben je minderjarig (jonger dan 16 jaar), dan vragen we schriftelijke toestemming van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger om je persoonsgegevens te verwerken.

Bewaartermijn

Bavio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt of noodzakelijk waren.

Beveiliging

We hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die binnen Bavio toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen;
 • Je persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Die laatste veranderen we regelmatig;
 • We maken back-ups van je persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door één van onze verwerkers en heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hierboven genoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je om hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er niet samen met je uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op.